J. LANCASTER & SON, BIRMINGHAM


Kilde: http://digitaltmuseum.no

ICA ”Volta 105”


Kilde: http://digitaltmuseum.no


Minolta Hi-Matic 7sII


Kilde:

http://camerapedia.wikia.com/

Canon TLb

35 mm speilrefleks


Kilde:

http://www.haugalandmuseene.no

Polaroid Supercolor 635


Kilde:

http://www.tekniskmuseum.no/

Fotohistorie - et stort kapittel

Anbefalt kilde: (på Facebook)

Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner

Foreningens formål

Å virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på

Å fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge

Å bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent

Å samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner

Å fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien.


Alle som har interesse for saken kan bli medlemmer. Kontingenten fastlegges på årsmøtet.

Her er vist et lite utvalg av interessante modeller fra et hav av kilder.

Norsk Fotohistorisk Forening Kamera 1930 Kamera 1966