Gamle fotografier er verdifulle

Ta vare på historien som gamle bilder forteller

Fra min familie finnes ikke mange gode bilder. Her er det første bildet jeg har funnet av mine besteforeldre på farssiden, og her er min far ca 3 år gammel i 1920. Lillesøster Lene er antakelig ikke mer enn ett år. Huset bak er fra første halvdel av 1800, det brant ned til grunnen i desember 2004. De fleste av mine familiebilder er derfor avfotografert eller scannet fra andre.

Fra 2015 har jeg begynt å interessere med for slektens opprinnelse, og nå begynner jeg virkelig å se betydningen av gamle bilder. Mange har vært flinke til lage familiealbum, og flere har brukt fotografer til å forevige viktige familiebegivenheter. Private amatørbilder forteller mye om historie og samfunnsliv. Takk til alle som gjør slike bilder tilgjengelige!

Jeg har brukt mange gamle fotografier til portrettbilder i min slektsbase, og jeg håper på å få inn flere. Velkommen til å bidra!

Klikk for litt gårdshistorie!

Klikk for å lese hele slektshistorien fra Olseng til Helle!